De biodiversiteit beschermen

De aanwezigheid van veel plant- en diersoorten in een gebied is gunstig voor de bewoners (evenwicht tussen de soorten, betere weerstand tegen ziekten, …) en getuigt van een kwaliteitsvol leefmilieu. De seminatuurlijke landschappen in het Gewest trekken steeds meer bezoekers aan, maar dat kan ze soms in gevaar brengen. Door er beschermd gebied van te maken, moet het mogelijk zijn ze te vrijwaren en op gepaste wijze te beheren.