Cultuurvoorzieningen

In Brussel is de voorbije jaren een indrukwekkend aantal culturele initiatieven opgestart, waardoor het Gewest ondertussen internationale erkenning heeft verworven als creatieve stad en kweekvijver van talent. De toeristische en culturele voorzieningen vormen ware hefbomen voor de economische en sociale ontwikkeling.

Een monitoring van de cultuurvoorzieningen moet het gemakkelijker maken om, vooral in de strategische polen, stedenbouwkundige keuzes te maken op basis van grote projecten en de behoeften van de gebruikers.

Cultuur moet een fundamentele rol spelen voor de zelfontplooiing van de Brusselaars en hun gevoel van verbondenheid met het stadsgewest versterken.