Buurthandel

Het aantal kleinhandelszaken in Brussel is op 50 jaar tijd bijna gehalveerd. De handelskernen in de wijken zijn kwetsbaar geworden. De buurthandel zorgt echter mee voor het bruisende karakter van een wijk, zet aan tot een gedeeld gebruik van de stedelijke ruimte, is mede bepalend voor de plaatselijke identiteit en is gunstig voor de economische ontwikkeling (tewerkstelling, vooral van lokale arbeidskrachten). In de buurtstad moet iedere Brusselaar kunnen beschikken over een handelspool in zijn of haar onmiddellijke omgeving.

Het Gewest zal een nieuw schema voor handelsontwikkeling uitschrijven om na te gaan in hoeverre het aanbod van buurtwinkels afgestemd is op de vraag.