Bodem

De behoefte aan gesaneerde of risicovrije terreinen wordt steeds nijpender, vooral om te beantwoorden aan de demografische en economische uitdagingen, terwijl tegelijk de grondreserves afnemen.

Er is nood aan een pragmatischer beleid voor bodemsanering, zonder evenwel de leefkwaliteit en de gezondheid van de Brusselaars in het gedrang te brengen.

Er is reeds een administratieve vereenvoudiging doorgevoerd: wijziging van de lijst met risicoactiviteiten, uitsluiting van de akten van familiale aard (erfenis, schenking, …) en de opname van het begrip Ondernemingsgebied in een Stedelijke Omgeving (OGSO) in het besluit tot vaststelling van de interventie- en saneringsnormen.

Verder zijn er nog een paar andere wetswijzigingen nodig om de procedures voor bodemsanering te vereenvoudigen of versnellen en om steun te verlenen aan eigenaars die niet verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging van hun grond.

Het GPDO pleit ervoor een gewestelijk fonds op te richten voor de behandeling van weesverontreiniging en een overheidsinterventiemechanisme in te voeren dat in bepaalde gevallen de volledige kosten voor het onderzoek naar de staat van de bodem én de kosten voor de saneringswerken ten laste zou nemen.