Andere domeinen van grootstedelijk overleg

Brussel en de aangrenzende gewesten moeten overleg plegen over hun verschillende ontwikkelingsprojecten. Zo pleit het GPDO ervoor om te streven naar complementariteit tussen de bestaande of geplande winkelcentra in de verschillende gewesten. Ten slotte zal voor de vestiging van het stadion op parking C een mobiliteitsplan moeten worden uitgewerkt om deze site optimaal bereikbaar te maken.