Alternatieven voor de personenwagen ontwikkelen

•  Slechts 36,8% van de Brusselse huishoudens heeft minstens één fiets (tegenover 75% in de rand) en 29,7% heeft geen plaats voor een fiets in de woning
•  Slechts 44,3% van de Brusselse bevolking heeft een MIVB-abonnement
•  64,3% van de bevolking ouder dan 18 jaar heeft een rijbewijs (tegenover 81,3% in de rand)
•  De motorisatiegraad van de huishoudens bedraagt 64,8% (82,6% voor België)

Op 10 jaar tijd is het aandeel van het openbaar vervoer in de verplaatsingen van de Brusselaars gestegen van 15% naar 25%. Wandelen is de belangrijkste manier geworden om verplaatsingen in Brussel uit te voeren. Het fietsgebruik is verdrievoudigd. Bovendien bestaat op het Brusselse grondgebied een zeer goed ontwikkeld aanbod van vervoerdiensten, dat te weinig gebruikt wordt voor verplaatsingen binnen het Gewest.
De voorbije jaren zijn de Brusselaars almaar minder gebruik gaan maken van de auto. In 1999 was die goed voor 50% van de verplaatsingen, in 2010 was dat percentage gedaald tot 32%. Die trend moet ondersteund worden.

De doelstelling bestaat erin het autogebruik met 15% te verminderen.

De afstand is bepalend voor de keuze van de verplaatsingswijze
•  In Brussel gebeurt meer dan 77% van de verplaatsingen over minder dan 7,5 km
•  64% over minder dan 5 km
•  Korte verplaatsingen over afstanden tot 3 km worden voornamelijk te voet afgelegd en afstanden tot 5 km met de fiets
•  Het openbaar vervoer wordt vooral gebruikt voor verplaatsingen van meer dan 2 km
•  De auto wordt (veel te) vaak gebruikt voor korte verplaatsingen: 17% voor verplaatsingen van 0,5 tot 1 km, 34% voor verplaatsingen van 1 tot 2 km en 45% voor verplaatsingen van 2 tot 3 km.

Het is dus de bedoeling om ervoor te zorgen dat afstanden tot 5 km vooral te voet of met de fiets worden afgelegd, het Brusselse openbaar vervoersaanbod nog verder te ontwikkelen en nuttig gebruik te maken van het spoorwegnet.