Afval

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest produceert twee miljoen ton afval per jaar.
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen:
•  Stedelijk afval = huishoudelijk en gelijkgesteld afval
•  Niet-stedelijk afval = het afval geproduceerd door bedrijven, industrieën, handelszaken,…
•  Speciaal afval = chemische en farmaceutische producten, gebruikte huishoudtoestellen en elektronische apparatuur, batterijen en accu's, …

Het Gewest zal in de eerste plaats trachten de afvalberg te verminderen door preventief op te treden. Het geproduceerde afval zal worden ingezameld om te worden hergebruikt of, indien dat niet mogelijk is, gerecycleerd of, in laatste instantie, vernietigd.

Doelstellingen 2020
10% minder niet-huishoudelijk afval
50% gerecycleerd 'stedelijk afval'

Er komt een hervorming van de ophaling van huishoudelijk afval:

  • Hogere frequentie van de ophaling van afval.
  • Ophaling van organisch afval in heel het Gewest.
  • De ophaling van beroepsafval gebeurt volgens het principe 'de vervuiler betaalt', hetzij op basis van een forfaitaire vergoeding voor een minimale dienstverlening, hetzij op basis van een contract met een afvalophaler.

Hergebruik en herstelling, een oplossing in volle opmars:
Repair cafés, give-box en andere weggeefacties nemen een centrale plaats in binnen de kringloopeconomie. Deze sectoren leveren haast niet te delokaliseren jobs op voor laaggeschoolden en zijn gebaseerd op korte ketens. Herstelling en hergebruik bieden burgers de kans initiatieven te ontwikkelen om dingen te schenken, te ruilen of te delen en maken basisuitrustingen vlotter toegankelijk voor de minderbedeelden.