Home

In het ontwerp van GPDO, Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, stelt de Brusselse Regering een aantal zeer concrete projecten voor die verband houden met huisvesting, mobiliteit, economie en leefomgeving. Alle voorstellen steunen op de mogelijkheden die geboden worden door 161 km² Brussel!

Er is een openbaar onderzoek gehouden naar het ontwerp-GPDO van 13 januari tot 13 maart 2017. Dit onderzoek is dus afgesloten.

Een groot aantal mensen heeft gereageerd en wij danken u voor uw interesse in dit onderzoek. Alle opmerkingen zijn verzameld en overgemaakt aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indien u wenst, kunt u ook buiten het onderzoek nog steeds uw eventuele vragen en opmerkingen aan ons doorgeven via gpdo [at] perspective.brussels. Wij zullen deze dan ter informatie bezorgen aan de bevoegde autoriteiten.