Home

In het ontwerp van GPDO, Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, stelt de Brusselse Regering een aantal zeer concrete projecten voor die verband houden met huisvesting, mobiliteit, economie en leefomgeving. Alle voorstellen steunen op de mogelijkheden die geboden worden door 161 km² Brussel!

Het is zeer belangrijk dat alle Brusselaars hun zegje krijgen.

Waarde Brusselaars, het is nu aan u om uw mening te geven! Het ontwerp van GPDO moet worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.
De tekst kan vanaf 13 januari tot en met 13 maart 2017 volledig geraadpleegd worden op de website, maar iedereen die meer informatie wenst kan ook in elk van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij perspective.brussels, bip.brussels en in het CCN-gebouw terecht in een aparte ruimte die gewijd is aan het GPDO.

Stel uw vragen of formuleer uw voorstellen door gebruik te maken van dit formulier. Of speel mee met de Smart Game van het GPDO, de app waarmee alle Brusselaars kunnen meebouwen aan HUN GEWEST VAN MORGEN.